Deze website wordt aangeboden door Vincent TV Producties. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het bezoek aan en/of gebruik van de website en haar onderdelen en diensten door gebruikers en/of deelnemers (in het vervolg benoemd “Deelnemer”).

Bezoek aan en/of gebruik van de website betekent dat je als Deelnemer met deze voorwaarden akkoord gaat. Gebruik maken van de website is uitsluitend toegestaan volgens deze voorwaarden. Deelnemers die niet instemmen met deze voorwaarden kan de toegang tot of onderdelen van de website ontzegd worden.

Vincent TV Producties kan de persoonsgegeven verwerken, al dan niet na het verkrijgen van benodigde toestemming van de Deelnemer, als volgt:

1. de persoonsgegevens of een combinatie daarvan gebruiken om de overeenkomst tussen Deelnemer en Vincent TV Producties uit te voeren;

2. van Deelnemers hetgeen zij hebben gecommuniceerd op de Website hergebruiken op of voor deze Website, of in of voor een ander doeleinde onder meer ten aanzien van alle huidige of toekomstige producties van Vincent TV Producties;

3. de gegevens verwerken, met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen Vincent TV Producties en/of door haar geselecteerde ondernemingen en de Deelnemer, met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen.

De persoonsgegevens en niet persoonlijke identificeerbare gegevens (zoals IP adressen, cookies etc.) gebruikt en verwerkt Vincent TV Producties om de inhoud en functionaliteit van de website te optimaliseren, alsmede om voorkeuren, trends en gebruikersgedrag op te slaan en te analyseren.

Vincent TV Producties kan persoonsgegevens van Deelnemers aan derden aanbieden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Deelnemer te vragen, behoudens voor zover vereist in verband met een wettelijke verplichting daartoe.

Indien je als Deelnemer staat geregistreerd, heb je het recht inzage en eventueel verwijdering van je persoonsgegevens te eisen. Je kunt dit verzoek schriftelijk en ondertekend met vermelding van datum en naam-, adres-, woonplaatsgegevens richten aan:

Vincent TV Producties
H.J.E. Wenckebachweg 90
1114 AD, Amsterdam-Duivendrecht